Vilkår for brug

Om denne hjemmeside
Denne hjemmeside er ejet af:

Pfizer ApS
Lautrupvang 8
2750 Ballerup
Danmark
CVR. nr.: 66 35 19 12
Telefonnummer: 44 20 11 00 
E-mailadresse: [email protected]

1.1 Ansvarsforhold og information på hjemmesiden

Vi tager rimelige forholdsregler for at sikre, at hjemmesiden indeholder korrekt og opdateret information. Da informationsflowet er konstant og foranderligt, kan vi ikke garantere, at informationen på hjemmesiden er korrekt. Vi tager ikke ansvar for, at informationen er pålidelig, korrekt, gyldig, opdateret, brugbar og komplet.

Vi gør opmærksom på, at hjemmesiden også kan indeholde langsigtet information, som kan være behæftet med usikkerhed, f.eks. den usikkerhed, som beskrives i vores interne rapporter, årsrapporter m.v.

Indholdet på hjemmesiden er udelukkende til informationsbrug. Oplysningerne må på ingen måde tages som erstatning for kompetent, professional rådgivning eller behandling af en læge. Indholdet på hjemmesiden er på ingen måder egnet til at stille diagnoser eller fastsætte behandling.

Alle brugere af hjemmesiden opfordres til at søge læge, hvis de har symptomer, der svarer til de symptomer, som måtte være besvaret på hjemmesiden.

Hvis du har spørgsmål til eller problemer med dit helbred, bør du altid konsultere en læge, før du starter eller ændrer en behandling.

Vi eller andre bidragsydere på hjemmesiden kan ikke gøres ansvarlige - direkte eller indirekte - for nogen skader eller gener, som måtte være konsekvensen af brugen eller misbrugen af informationer indeholdt eller forudsat i dokumenter på hjemmesiden eller anden information, som måtte være tilgængelig her.

Ovenstående ansvarsfralæggelse omfatter også skader på dit computersystem eller virus, som kan inficere dit computersystem. Vi garanterer ikke for, at de filer, som kan downloades fra hjemmesiden er fri for virus, såkaldte orme, trojanske heste eller andre koder, som har smittende eller destruktive virkninger.

Du forpligter dig til at erstatte, forsvare og holde os, vores repræsentanter, agenter, leverandører og andre former for forretningspartnere skadesløse, hvad angår tab, udgifter, skader og omkostninger, inklusive rimelige udgifter til juridisk repræsentation, som opstår som følge af din overtrædelse af disse vilkår eller på baggrund af din opførsel med tilknytning til din brug af hjemmesiden.

1.2 Immaterielle rettigheder og direkte kommunikation med os

Indholdet af hjemmesiden er beskyttet i henhold til ophavsretsloven og varemærkeloven.

Retten til de registrerede ord, figurer, firmaer eller uregistrerede erhvervskendetegn (tilsammen "varemærkerne") som vises på hjemmesiden, tilhører os og andre parter. Alle side-hoveder, dokumenter, software, indhold, særskilt grafik, knapikoner og skrift er ophavsretligt beskyttet materiale eller varemærker og må ikke kopieres hverken helt eller delvist uden forudgående skriftligt tilladelse fra os, medmindre der er tale om brug til private ikke-kommercielle formål. Intet på hjemmesiden skal tolkes som en licens eller anden ret til varemærkerne, hvis dette ikke er bekræftet skriftligt af os. Vi vil skride ind over for alle former for misbrug af de immaterielle rettigheder, som vi har i forhold til hjemmesiden.

Retten til alle billeder på hjemmesiden tilhører enten Pfizer eller anvendes af os med tilladelse fra tredjemand. Du må ikke gøre brug af disse billeder, og brug af dem uden tilladelse kan stride mod gældende lovgivning, f.eks. med hensyn til ophavsret, varemærke eller misbrug af personoplysninger.

De kommunikationer og det materiale, som du sender til eller lægger ud på hjemmesiden via e-mail eller på anden vis, f.eks. data, spørgsmål, kommentarer, forslag og lignende, vil blive behandlet som ikke-fortrolige og ved at sende eller lægge sådan kommunikation eller materiale ud, afstår du - i den udstrækning det er tilladt efter loven - fra ophavsretten til kommunikationen eller materialet. Vi har ret til frit at gøre brug af sådant materiale eller sådan kommunikation til et hvilket som helst formål, f.eks. fremstilling af eksempel, videregivelse, offentliggørelse eller til at lægge ud på andre websteder. Derudover har vi ret til - frit og uanset formål - at gøre brug af ideer, koncept, knowhow og teknik, som måtte være indeholdt i den kommunikation eller det materiale, du sender til eller lægger ud på hjemmesiden, f.eks. i forbindelse med udvikling, fremstilling og markedsføring af produkter.

1.3 Links til andre hjemmesider

Visse links på hjemmesiden fører til websteder, som ikke serviceres eller kontrolleres af os. Vi har kun indsat disse links som en service til dig. Vi har intet ansvar for indholdet på sådanne websteder eller for tilgængeligheden af disse. At vi linker til andre websteder eller refererer til et produkt eller en tjeneste ved henvisning til varemærke, firma eller på anden måde betyder ikke, at vi anbefaler produktet eller tjenesten. Din adgang til de websteder, som vi måtte linke til, sker for egen risiko, og vi fraskriver os alt ansvar, hvad angår din adgang til sådanne websteder.

Informationshåndteringen på de websteder, som vi linker til, er ikke beskyttet af vores personoplysningspolitik. Vi foreslår, at du - når du vil benytte et sådant link - først læser det respektive websteds personoplysningspolitik, inden du frivilligt afgiver personoplysninger på det aktuelle websted.

1.4 E-mail

Vi har den opfattelse, at valgfrihed er et af de vigtigste integritetsprincipper. Selv om du har oplyst din adresse til os, vil du kun modtage e-mails fra os, hvis du specielt har tilvalgt dette.
På den side, hvor du kan registrere dig til e-mailabonnement (eller anden service) meddeler du os, at du gerne vil modtage e-mails ved at sætte kryds i et særligt felt. Hvis du ikke afkrydser, modtager du ingen e-mails. Skulle du senere beslutte dig for, at du ikke længere vil have et af dine e-mailabonnementer, benytter du linket til afmelding af abonnement, som er medsendt i hver eneste e-mail.

1.5 Lovvalg og værneting

Dansk lov med undtagelse af dens lovvalgsregler skal anvendes for din brug af hjemmesiden. Enhver tvist vedrørende denne politik og brugen af hjemmesiden, som ikke kan løses af parterne, skal anlægges ved de danske domstole.

2.0 Ændringer

Vi har ret til når som helst at foretage ændringer i dette dokument. Du bør derfor regelmæssigt besøge denne side for at tjekke, om der er sket ændringer. Det kan du tjekke ved at se på datoen nederst på siden. Ved fortsat at anvende/besøge hjemmesiden accepterer du disse ændringer.

2.1 Spørgsmål

Hvis du har spørgsmål eller kommentarer, er du velkommen til at kontakte os. Vores kontaktoplysninger står øverst på siden.

 

Revideret den 13. februar 2018.